Stappenteller

In dit artikel

  • Sporten en actieve leefstijl
  • Wat zegt het aantal stappen dat ik per dag zet over mijn gezondheid?
  • Hoeveel stappen is mijn streven?

Sporten en actieve leefstijl

Wekelijks sporten is fantastisch. Het is onmisbaar om wekelijks tegen weerstand te trainen. Dat is een grote stap naar een langer en gezonder leven. 

Hier komt de “maar”: Als mens zijn wij geschapen om de hele dag actief te zijn en om te rusten zodra het even kan. Voor de meesten van ons geldt echter dat wij precies het tegenovergestelde doen: we zitten de hele dag of zijn op een andere manier maar matig intensief bezig met ons lichaam. Wij doen alleen even aan beweging wanneer dat uit komt. We plannen de tijdstippen waarop we even gaan bewegen. Prima, erg goed zelfs, maar wanneer we het wekelijks sport-uurtje kritisch plaatsen in verhouding tot het aantal uren dat wij zitten (of anderszins matig intensief bewegen) kan iedereen op zijn klompen natellen dat dit te weinig voor ons “bewegingsapparaat” moet zijn. Er is meer nodig. 

Smartphone

Die ellendige smartphone stelt ons in staat om eten (boodschappen) in huis te halen zonder een stap te hoeven zetten. We hoeven de auto niet meer te krabben omdat we de vooruit vanaf de Smartphone verwarmen terwijl we nog in bed liggen. Voor onze gezondheid een grote stap achterwaarts. Dit wordt echter gecompenseerd door andere functies waar we ons voordeel mee kunnen doen. Zo kunnen we, onder andere, onze stappen tellen met de smartphone. In combinatie met een Smartwatch en een paar handige apps kunnen we zelfs vrij gemakkelijk bijhouden of ons calorieverbruik een beetje in overeenstemming is met onze inname. 

Indien gewenst kunnen we daar later nog meer over vertellen. 

Vandaag eerst de stappenteller: wat doen we ermee? Kijk eens in de smartphone hoeveel stappen je gemiddeld zet per dag. Hoe staat dat in verhouding tot onderstaande classificatie? 

  • Minder dan 5000 stappen is sedimentair. 
  • Tussen 5000-7500 stappen is “matig actief”: dit is een vrij normaal aantal voor een gewone dag thuis zonder te sporten. 
  • 7500 tot 10000 stappen is “enigszins actief”: mensen die misschien wat aan sport doen die dag, of die vanwege hun werk net wat meer stappen zetten. 
  • Tussen de 10000 en 12500 is actief
  • Meer dan 12500 is zeer actief. 

Een voordeel van wandelen is dat we het meestal doen met een lage hartslag: ons lichaam zal dan eerder vet verbranden dan bij een activiteit waarbij we een hogere hartfrequentie hebben. Meer informatie daarover staat op Evert’s website

Dus hoeveel stappen?

Zoals te lezen valt, zitten we met het veelbesproken magische doel van 10000 stappen per dag nog niet eens in de categorie “actief”. 
Wandelen is echter niet de enige manier om een actieve leefstijl te hebben. Fietsen, klussen in huis, de auto wassen, spelen met de kleinkinderen of zelfs gewoon wat vaker staand puzzelen of TV kijken in plaats van zittend helpt al. Met één keer per week tegen weerstanden (gewichten / elastiek) trainen en verder gewoon een gezonde combinatie van bovenstaande activiteiten, zit je al vrij goed voor algemene gezondheidsdoelen. 

De stappenteller maakt het ons makkelijk om een inschatting te geven van ons activiteitenniveau. Bovendien is de stappenteller een goede reality-check: we komen erachter dat we te veel dagen slechts matig of enigszins actief zijn. En veel van ons weten dan ook dat we de stappen niet op een andere manier gecompenseerd hebben. 

Binnen Corporalis vinden we dat iedereen minstens drie keer per week meer dan 10000 stappen moet halen. Let op: op de andere dagen hopen we dat iedereen veel fietst, tennist, huishoudelijk (zwaar) werk doet of anderszins actief is!

Wandelen of rennen?

Een stap is een stap. De meeste literatuur over stappentellers heeft betrekking op wandelen. Wij zijn een groot voorstander van wandelen. Voor sommige trainingsdoelen is rennen effectiever. Rennen geeft echter veel meer “wear and tear” op onze banden, tussenwervelschijven en knieën en ga maar door. Bovendien zijn wij erg kritisch over de cardiovasculaire meerwaarde van duur-trainingsprikkels wanneer men voor “algemene gezondheidsdoelen” traint. 

Kort gezegd vallen de voordelen die rennen boven wandelen heeft in het niet wanneer we de mogelijke risico’s en nadelen van rennen afwegen tegen de mogelijke risico’s en nadelen van wandelen. Wat ons betreft wandelen dus. 

Bronnen 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14715035/